Skip to content

“Haluan olla asianuntijana turvaamassa meille kaikille päijäthämäläisille yhdenvertaiset ja sujuvat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut lähellä kotia.” 

Martti Talja  

Professori, erikoislääkäri

Aluevaltuustoon asiantuntemusta

 • Eläkkeellä keskussairaalan johtajan virasta. Kansanedustaja 2015-2019.
 • kirurgian ja urologian erikoislääkäri. Väitöskirjani valmistui vuonna 1986
 • Itä-Suomen yliopiston urologian dosentti vuodesta 1990 ja tieteellisistä ansioita sain professorin arvonimen vuonna 2005
 •  toimin urologian yksikön johtajana PHKS:ssa ja KYS:ssä.
 • vuodesta 1993 olen toiminut Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin johtavana lääkärinä
 • vuosina 2007-2015 Päijät-Hämeen keskussairaalan johtajana.
 • Kuntaliiton hallintoylilääkäri vuosina 2002-2003 ja osallistuin mm. hoidon saatavuutta koskevan lainsäädännön valmisteluun STM:ssä.
 • kansanedustajana vuosina 2015-2019, ollen sosiaali- ja terveysvaliokunnan, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ja suuren valiokunnan jäsen.
 • Karjalan Liiton liittovaltuuston varapuheenjohtaja ja Vuoksenranta-seuran kunniapuheenjohtaja.
 • 40 vuoden ajan helsinkiläisen vanhuspalveluja tuottavan Omakotisäätiön hallintotehtävissä.
 • Lahden valtuuston ja kaupunginhallituksen jäsen
 • Päijät-Hämeen Omaishoitajat ry:n puheenjohtaja
 • Kaarisilta ry:n hallituksen jäsen.
 • Harrastukseni ovat laaja-alaisia karjalaisesta perinnetyöstä sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksen seuraamiseen ja kommentointiin. 
martti-talja

Blogit

lahti

1. Palvelut kohdennetaan oikeudenmukaisesti päijäthämäläisten tarpeiden mukaan


Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä pelastustoimen palvelut järjestetään kaikille päijäthämäläisille yhdenvertaisesti ja laadukkaasti. Aivan liian moni perhe, nuori, työikäinen, vammainen tai ikääntynyt on vailla tarvitsemiaan hoito- ja hoiva palveluja.
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen uudistuksessa järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Päijät-Hämeessä on tehty kattavien sosiaali- ja terveyspalveluiden eteen työtä 15 vuoden ajan, tästä on hyvä jatkaa.
 
Tarveperustaisesta palveluiden rahoituksesta vastaa valtio kuntien sijaan. Päijät-Hämeen hyvinvointialue tulee saamaan lisärahoitusta, mikä tulee käyttää oikeudenmukaisesti ja tarvearvioon perustuvasti erityisesti lasten ja perheiden varhaiseen tukeen, kaikenikäisten päihde- ja mielenterveystyöhön, vajaatyökykyisten arviointiin ja kuntoutukseen. Ikääntyneiden, omaishoidettavien ja vammaisten palvelut kotiin tulee järjestää. 

 2. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden ja yhteentoimivuuden parantaminen sähköistä asiointia hyödyntämällä

Harjun Terveys on parantanut olennaisesti hoidon saatavuutta Lahdessa, Iitissä ja Kärkölässä käyttöön otettujen sähköisten palveluiden ansiosta.
 
Digitalisaatio mahdollistaa tutkimus-, hoito- ja palvelusuunnitelman teon ensimmäisellä kontaktilla ammattilaiseen joka puolella maakuntaa. Tarvetta vastaava hoito on mahdollista aloittaa heti.  Asiakas pystyy lähettämään omamittaustietojaan, seuraamaan hoitoaan ja varaamaan sopimuksen mukaisia näytteenotto- ja vastaanottoaikoja.  Niille, joilla ei ole digitaitoja järjestetään vastaanotot nykyiseen tapaan henkilökohtaisesti.


 

3. Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäiseviin ja ennakoiviin palveluihin 


Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on edistää sairauksien varhaista toteamista ja lisätä sairauksien ennaltaehkäisyä. 
 
Terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen on kuntien ja hyvinvointialueiden yhteinen tehtävä. Kunnissa tehtävä on laaja-alainen koskettaen kuntien koko toimialaa koulun opetuksesta ja kasvamisen tuesta aina rakennussuunnitteluun. Yhdistysten tarjoamat neuvontapalvelut ja vertaistuki yhdessä seurakuntien kanssa on välttämätön.
 
Hyvinvointialueiden tehtävä terveyden edistämisessä on tukea jo sairastuneita omahoidon toteutuksessa ammattihenkilöiden ohjein.  Koskaan ei ole liian myöhäistä tehdä omassa elämässään terveyden edistämisen tekoja.